Pembiayaan Orang Ramai


Percaya banyak dalam memberi kembali kepada masyarakat mengikut kemampuan saya, platform ini akan digunakan untuk berkongsi usaha kita dalam mewujudkan kesedaran dan membantu rakan-rakan Islam yang lain di seluruh dunia.